Harmonogram

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań

Grupa 1 – Lublin, ul. Zimna 11
Zajęcia indywidualne od 13.11.2018-17.11.2018 w godzinach 8-18, spotkania ustalone indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu
Zajęcia grupowe od 19.11.2018-22.11.2018 w godzinach 14-20
______________________________________________________________

Grupa 2 – Chełm, Pl. Łuczkowskiego 15
Zajęcia indywidualne od 15.11.2018-18.11.2018 w godzinach 8-20:30, spotkania ustalone indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu
Zajęcia grupowe od 19.11.2018-22.11.2018 w godzinach 9-15

______________________________________________________________

Grupa 3 – Lublin, ul. Stefczyka 3
Zajęcia indywidualne od 23.11.2018-02.12.2018 w godzinach 8-20:30, spotkania ustalone indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu
Zajęcia grupowe od 27.11.2018-30.11.2018 w godzinach 9-15

______________________________________________________________

Grupa 4 – Lublin, ul. Zimna 11
Zajęcia indywidualne od 06.12.2018-15.12.2018 w godzinach 8-18:00, spotkania ustalone indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu
Zajęcia grupowe od 17.12.2018-20.12.2018 w godzinach 14:30-20:30