Projekty

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Młody-zatrudniony!

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Włącz się do zawodowej gry

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Działaj! – nigdy nie jest za późno

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Zwycięstwo jest w tobie!

Projekt skierowany jest do: osób w wieku powyżej 29r.ż. bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

ZMIEŃ NA LEPSZE

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych mieszkających/ uczących się na obszarze województwa łódzkiego, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Z nami wrócisz do gry!

Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do ponownego zatrudnienia wśród 60 osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Śląska Kuźnia Kadr

 

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Ku lepszej przyszłości!

Projekt skierowany jest do osób fizycznych mieszkających na terenie województwa opolskiego zagrożonych zwolnieniem, zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Odkryj siebie i znajdź zatrudnienie!

 

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Zintegrowani do działania

Zapraszamy do udziału w projekcie 60 osób powyżej 18 r.ż. osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Aktywni Małopolanie

Zapraszamy do udziału w projekcie 60 osób powyżej 18 r.ż. osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego.

 


Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Z pracą jest lepiej

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 72 os. (min.44 kobiet) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, tj. 100% os. biernych zawodowo po 50 r. życia, z niskimi kwalifikacjami, z obszaru woj.lubuskiego.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Zacznij być aktywny już dziś

Projekt skierowany jest do 60 osób/ rodzin (36 K/24M)  w tym 18 osób niepełnosprawnych, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczno – zawodowym, zamieszkujących  na terenie województwa mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Nie daj się zwolnić!

Celem głównym projektu jest  zwiększenie zdolności do ponownego podjęcia/utrzymania zatrudnienia 84 Uczestników Projektu (w tym 51 kobiet): pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia (68 osób); osób zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (16 osób).

 

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Aktywność kluczem do sukcesu

Celem głównym projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia minimum  90% ze 144 osób (87 kobiet i 57 mężczyzn) po 30 roku życia,  bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do grupy docelowej projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Łap nowe wyzwania

CEL GŁÓWNY  projektu to wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia 96 osób (58 kobiet/38 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Włącz się do społeczeństwa

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Szybka reakcja na zwolnienie

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Kierunek dla Ciebie
– własna firma

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

NOWE KOMPETENCJE
– LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Wykwalifikowane M@zowsze

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Dogonić marzenia

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Aktywność-moją-szansą!

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Czas-ruszyć-z-miejsca!

 

Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Podkarpacka Fabryka Rozwoju Zawodowego

 

Droga do kariery Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Droga do kariery

 

07-2016 - PULS - Działalność gospodarcza – od dotacji do re Firma Puls Szkolenia zaprasza do udziału w projekcie

Działalność gospodarcza
– od dotacji do realizacji