Zapytania ofertowe

07.12.2017

Szanowni Państwo,

Puls Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o., w ramach realizacji projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla maksymalnie 37 Uczestników Projektu (UP) tj.

– dla maksymalnie 13 osób grupy III w miejscowości Jarocin

– dla maksymalnie 12 osób grupy IV w miejscowości Jarocin

– dla maksymalnie 12 osób grupy V w miejscowości Jarocin

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa

12.09.2017

Szanowni Państwo!

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Jarocin i Koźmin Wielkopolski zrealizowanie:  Indywidualnego Pośrednictwa Pracy

Celem zamówienia jest wybór pośrednika/pośredników pracy do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 1 w Jarocinie ( maksymalnie 9 osób) i 2 w Koźminie Wielkopolskim ( maksymalnie 12 osób)

zapytanie ofertowe RR pośrednik

28.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa dla grupy 3,4,5 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Jarocinie

nr oferty 1047778 z dnia 18 sierpnia 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 3. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie wsparcia psychologiczno doradczego został wybrany oferent

 • Agata Kucharska, 08.08.2017 r.

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

10.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa dla grupy 2 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Koźminie

nr oferty 1046045 z dnia 25 lipca 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 3. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie wsparcia psychologiczno doradczego został wybrany oferent

 • e-psycholog24.pl Ewa Nastula, 48-300 Nysa, ul. Wrocławska 7/11, NIP: 645-234-78-92, 27.07.2017

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

05.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na egzaminy VCC lub równoważne dla 60 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Koźminie Wielkopolskim i Jarocinie

oferty z dnia 27 lipca 2017 roku informujemy, że w ramach realizacji

      zad. 4. Szkolenie zawodowe , realizacja egzaminu został wybrany oferent

 • MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp.k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25.

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

03.08.2017

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Jarocin zrealizowanie:  Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie wsparcia psychologiczno-doradczego poprowadzonych przez psychologa.

Celem zamówienia jest wybór psychologa/ psychologów do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 3,4,5- maksymalnie 37 osób.

część opisowa

część ofertowa

 

02.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na  doradcę zawodowego dla grupy 3,4,5- maksymalnie 37 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Jarocinie

nr oferty 1044031 z dnia 13 lipca 2017 roku informujemy, że do realizacji działań zostali wybrani następujący oferenci:

 1. Indywidualny Plan Działania
 • Halina Szulc

       2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie porady indywidualnej

 • Halina Szulc

Uzasadnienie: Wybrani oferenci spełniali wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.

27.07.2017

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje zorganizowanie certyfikacji VCC lub równoważnej dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP), tj. 5 grup średnio 12 osobowych, w okresie sierpień-wrzesień 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny certyfikacji VCC lub równoważnej tj.  organizacja i przeprowadzenie EGZAMINÓW ORAZ WYDANIA CERTYFIKATÓW VCC lub równoważnego.

część opisowa egzamin

część ofertowa

25.07.2017

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Koźmin Wielkopolski zrealizowanie:  Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie wsparcia psychologiczno-doradczego poprowadzonych przez psychologa.

Celem zamówienia jest wybór psychologa do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 2- maksymalnie 12 osób.

część opisowa

część ofertowa

Oferta aktualna do 02.08.2017 r.

13.07.2017

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Jarocin zrealizowanie:  Indywidualnego Planu Działania i Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie porady indywidualnej poprowadzonych przez doradcę zawodowego.

Celem zamówienia jest wybór doradcy do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 3,4,5- maksymalnie 37 osób.

część opisowa

część ofertowa

06.07.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na  doradcę zawodowego dla grupy 2 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Koźminie Wielkopolskim

nr oferty 1038965 z dnia 13 czerwca 2017 roku informujemy, że do realizacji działań zostali wybrani następujący oferenci:

 1. Indywidualny Plan Działania
 • Krzysztof Hajdasz

       2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie porady indywidualnej

 • Krzysztof Hajdasz

Uzasadnienie: Wybrani oferenci spełniali wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.

22.06.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na szkolenia zawodowe uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Jarocinie

nr oferty 1038136 z dnia 08 czerwca 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 4. SZKOLENIA ZAWODOWE  został wybrany oferent

 • Instytut Badawczo- Szkoleniowy Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn,

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

13.06.2017

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Koźmin Wielkopolski zrealizowanie: Indywidualnego Planu Działania i Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie porady indywidualnej poprowadzonych przez doradcę zawodowego.

Celem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego/ doradców zawodowych do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 2- maksymalnie 12 osób.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1038965

część opisowa

część ofertowa do uzupełnienia

08.06.2017

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje  zrealizowanie:  SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

część opisowa szkolenia

część ofertowa

07.06.2017

Informujemy, że z powodu błędów formalnych w dniu 07.06.2017 r. poniższa procedura zostaje anulowana.

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje  zrealizowanie:  SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

część opisowa szkolenia

część ofertowa szkolenia

Celem zamówienia jest wybór oferenta gotowego do przeprowadzenia w/w zadania

Oferta aktualna do 14.06.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa dla grupy 1 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Jarocinie

nr oferty 1030400 z dnia 19 kwietnia 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 3. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie wsparcia psychologiczno doradczego został wybrany oferent

 • ITALIANO VERO, Karol Trawiński, ul. Rynek 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski , wpłynęło 28.04.2017 r.

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na  doradcę zawodowego dla grupy 1 uczestników projektu “IT szansą dla pozostających bez zatrudniania na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” w Jarocinie

nr oferty 1027932 z dnia 31 marca 2017 roku informujemy, że do realizacji działań zostali wybrani następujący oferenci:

 1. Indywidualny Plan Działania
 • Sylwia Kordylas,

       2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w formie porady indywidualnej

 • Sylwia Kordylas,

Uzasadnienie: Wybrani oferenci spełniali wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Jarocin zrealizowanie:  Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie wsparcia psychologiczno-doradczego poprowadzonych przez psychologa.

Celem zamówienia jest wybór psychologa do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 1- maksymalnie 12 osób.

część opisowa

część ofertowa

Oferta aktualna do 28.04.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „IT szansą dla pozostających bez zatrudnienia na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0004/15 planuje w miejscowości Jarocin zrealizowanie: Indywidualnego Planu Działania i Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego w formie porady indywidualnej poprowadzonych przez doradcę zawodowego.

Celem zamówienia jest wybór doradcy zawodowego/ doradców zawodowych do poprowadzenia w/w zajęć dla grupy 1- maksymalnie 12 osób.

Część opisowa

Część ofertowa

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1027932

 

W/w procedura została zakończona.