Opis projektu

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie 60 osób powyżej 18 r.ż. osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, w szczególności z powiatów: proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

AKTYWNI MAŁOPOLANIE

RPMP.09.01.02-12-0246/17

DO WZIĘCIA UDZIEŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

Osoby zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym (w szczególności osoby posiadające
III profil pomocy w ewidencji Urzędów Pracy, osoby korzystające z PO Pomocy Żywnościowej)

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, psychologii
• Stypendia szkoleniowe oraz stażowe
• Zwroty kosztów dojazdów
• Materiały szkoleniowe

WSPARCIE ŚWIADCZONE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

• Identyfikacje indywidualnych potrzeb oraz potencjałów (8 godz.)
• Poradnictwo psychologiczne (12 godz.)
• Pośrednictwo pracy (12 godz.)
• Poradnictwo zawodowe (10 godz.)
• Szkolenie zawodowe (80 godz.)
• Szkolenie komputerowe ECDL DIGCOMP/ECC lub równoważne zakończone egzaminem (60 godz.)
• 3 miesięczne płatne staże zawodowe

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.
e-mail: aktywni@puls-szkolenia.pl
tel: 572 030 582
facebook: Aktywni małopolanie

Wartość projektu: 983 280,23zł
Dofinansowanie projektu z UE: 835 788, 19zł