Aktywność kluczem do sukcesu

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie 

„Aktywność kluczem do sukcesu- program aktywizacji zawodowej.”

Celem głównym projektu jest podwyższenie zdolności do zatrudnienia minimum  90% ze 144 osób (87 kobiet i 57 mężczyzn) po 30 roku życia,  bezrobotnych lub biernych zawodowo należących do grupy docelowej projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową.

Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 30 roku życia, zamieszkujące obszar województwa śląskiego, należące co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Cel projektu będzie realizowany w okresie od 01 września  2017 do 30 czerwca 2018 r. Planowane rezultaty:

 • min. 35% Uczestników Projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe,
 • min. 55% Uczestników Projektu  zostanie zatrudnionych lub samozatrudnionych.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

 • identyfikacja potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe z certyfikacją:
  • Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych
  • Sortowacz/ka odpadów
  • Specjalista/ka ds. pozyskiwania finansowania na technologie przyjazne środowisku
  • Specjalista/ka ds. marketingowych kampanii ekologicznych
  • Doradca ds. efektywności zużycia energii
  • Monter/ka pomp ciepła
  • Monter/ka instalacji fotowoltaicznych
 • staż zawodowy

 

Wartość projektu:  1 492 087,58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 268 274,44 zł PLN

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT:
„Aktywność kluczem do sukcesu.”

e-mail: aktywnosc-kluczem-do-sukcesu@puls-szkolenia.pl
tel.: 573-428-300

Fb: Aktywność kluczem do sukcesu- woj. śląskie