fpu

Aktywność moją szansą!

24-07-2017

Szanowni Państwo,

prowadzimy procedurę rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie pośrednictwa pracy w miejscowości Pruchnik oraz Jasło.

W załączniku poniżej szczegóły oferty.

rr – pośrednictwo – Leżajsk
rr – pośrednictwo – Pruchnik

11-07-2017

Szanowni Państwo,

prowadzimy procedurę rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie pośrednictwa pracy w miejscowości Jasło.

W załączniku poniżej szczegóły oferty.

rr – pośrednictwo – Jasło

24-05-2017

Szanowni Państwo,

prowadzimy procedurę rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie egzaminów VCC lub równoważnych.

W załączniku poniżej szczegóły oferty.

AMS – rozeznanie rynku – egzaminacja vcc lub rownowazna

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

Aktywność moją szansą!”

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 84 osób (50 Kobiet i 34 Mężczyzn) bezrobotnych, biernych zawodowo oraz rolników i członków ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa należących do co najmniej jednej z następujących grup:

 • długotrwale bezrobotnych, 
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób od 50 roku życia,
 • osób niepełnosprawnych

w wieku powyżej 29 roku życia uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego poprzez realizację kompleksowego wparcia dostosowanego do potrzeb Uczestnika Projektu..

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

 1. Identyfikacji potrzeb Uczestnika z Indywidualnym Planem Działania,
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Szkolenia zawodowe
 • Administrator baz danych – program obejmować będzie m.in.: instalowanie systemów baz danych, modyfikowanie i rozbudowa istniejącej bazy danych, zarządzanie kopiami zapasowymi i bezpieczeństwem baz danych, współdziałanie z odbiorcami usług informatycznych, współdziałanie z administratorami sieci i systemów komputerowych, kontrolowanie spójności baz danych i naprawa danych, kontrolowanie poprawności działania sprzętu i oprogramowania.
 • Operator wprowadzania danych– program obejmować będzie m.in.: eksploatowanie sprzętu komputerowego w zakresie wprowadzania danych, eksploatowanie urządzeń peryferyjnych podczas wprowadzania danych, wprowadzanie danych, administrowanie danymi, zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzanych danych.
 • Opiekun osoby starszej– program obejmować będzie m.in.: rola i zadania opiekuna osób starszych, anatomia z fizjologią osoby starszej , choroby wieku trzeciego, obserwacja chorego, pielęgnacja chorych i niepełnosprawnych, postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby starszej, pierwsza pomoc w geriatrii, wybrane zagadnienia z farmakoterapii, zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych.
 • Możliwość przeprowadzenia innego szkolenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu.
 1. Staże zawodowe

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w czasie trwania szkolenia,
 • catering podczas szkolenia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych na stronie  i przesłanie na podany adres mailowy aktywnoscmojaszansa@puls-szkolenia.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 519 323 871. zapraszamy także do odwiedzin naszego biura przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.

 

REKRUTACJA NADAL TRWA!!!

 

Wartość Projektu: 1 594 714,56 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 355 507,37 zł

pams