Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu „Aktywność moją szansą!” nr projektu R planuje w miejscowości zrealizowanie: doradztwa zawodowego.

Celem zamówienia jest wybór firmy cateringowej zdolnej zapewnić Indywidualnego doradztwa zawodowego dla 84 Uczestników Projektu (7 grup liczących śr. 12 osób)

 

1. Procedura wyboru doradcy zawodowego

2. Część ofertowa

3. Załącznik Nr1