Aktualności

18.05.2018 r. 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł.

 

18.05.2018 r. Harmonogram realizacji pośrednictwa pracy:

Harmonogram Pośrednictwa pracy cz. I

Harmonogram Pośrednictwa pracy cz. II

 

30.04.2018 r. Harmonogram realizacji staży zawodowych:

Harmonogram staży

 

12.04.2018 r. Harmonogram realizacji szkoleń zawodowych:

Harmonogram szkolenia gr V

 

28.03.2018 r. Harmonogram staży zawodowych:

Harmonogram staży

 

20.03.2018 r. Harmonogram realizacji zajęć grupa 5:

Harmonogram gr V: ul. Kaliska 35A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

27.02.2018 r. Harmonogram staży zawodowych:

Harmonogram staży

 

21.02.2018 r. Harmonogram realizacji szkoleń zawodowych:

Harmonogram szkolenia gr III

Harmonogram szkolenia gr IV

 

21.01.2018 r. Harmonogram realizacji zajęć grupa 3 i grupa 4:

Harmonogram gr III: ul. Kaliska 35A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Harmonogram gr IV: ul. Kaliska 35A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

31.01.2018 r. Harmonogram staży zawodowych:

Harmonogram staży

 

16.01.2018 r. Harmonogramy realizacji szkoleń zawodowych:

Harmonogram szkolenia gr I

Harmonogram szkolenia gr II

 

06.12.2017 r. Harmonogramy realizacji zajęć grupa 1 i grupa 2:

Harmonogram gr I: ul. Kaliska 35A, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Harmonogram gr II: ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin

 

09.10.2017 r.

II tura projektu “Czas ruszyć z miejsca!” właśnie ruszyła! Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie! Więcej informacji pod numerem telefonu:  572 725 212.

ZAPRASZAMY!

 

Harmonogram realizacji staży zawodowych (07.07.2017)

Harmonogram staży zawodowych

 

Badania lekarskie (05.07.2017)

W związku z rozpoczęciem staży zawodowych w ramach Projektu informujemy, że Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów badań lekarskich w wysokości do 50 zł brutto. W przypadku, gdy kwota badania przekracza 50 zł brutto, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia różnicy z własnych środków.

 

Harmonogram pośrednictwa pracy (06.06.2017)

Grupa Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn

Grupa Kalisz 1, Kalisz 2

Grupa Ostrów Wielkopolski

 

Harmonogram realizacji staży zawodowych (31.05.2017)

Harmonogram staży zawodowych

 

Harmonogram szkolenia zawodowego (24.05.2017)

Harmonogram szkolenia zawodowego

 

Harmonogram realizacji staży zawodowych (19.05.2017):

Harmonogram staży zawodowych

 

Harmonogram realizacji staży zawodowych (09.05.2017):

Harmonogram staży zawodowych

 

Szanowni Państwo,
prowadzimy procedurę rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie egzaminów VCC lub równoważnych.
W załączniku poniżej szczegóły oferty.

Rozeznanie rynku egzamin VCC lub równoważny – część opisowa

Rozeznanie rynku egzamin VCC lub równoważny – część ofertowa

 

Harmonogram realizacji staży zawodowych (28.04.2017):

Harmonogram staży zawodowych

 

Harmonogram realizacji szkoleń zawodowych:

Grupa 2 – Kalisz

Miejsce realizacji zadania: ul. Hanki Sawickiej 50A, 62-800 Kalisz

Harmonogram szkolenia zawodowe

 

 

Harmonogram realizacji szkoleń zawodowych:

Grupa 2 – Ostrów Wielkopolski

Harmonogram szkolenie zawodowe

 

 

Harmonogram realizacji zajęć z Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez Indywidualne Plany Działań oraz poradnictwa zawodowego:

Harmonogram IPD oraz poradnictwa zawodowego

 

 

Harmonogram szkoleń zawodowych:

Grupa 1 – Ostrów Wielkopolski

Harmonogram szkolenia – Gr 1 – Ostrów Wlkp

 

 

Harmonogram szkoleń zawodowych:

Grupa 1 – Kalisz

Miejsce realizacji zadania: ul. Hanki Sawickiej 50A, 62-800 Kalisz

Harmonogram Pracownik biurowy z kompetencjami ekologicznymi

 

 

Harmonogram realizacji zajęć z Poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej:

Grupa 1 – Kalisz

Poradnictwo zawodowe (01.03.2017)

Grupa 2 – Ostrów Wielkopolski

Poradnictwo zawodowe (27.02.2017)

Grupa 3 – Ostrów Wielkopolski

Poradnictwozawodowe (04.03.2017)

Grupa 4 – Kalisz

Poradnictwo zawodowe (13.03.2017)

 

 

Harmonogram realizacji zajęć z Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez Indywidualne Plany Działań:

Grupa 1 -Kalisz

Harmonogram – spotkania indywidualne (13.02.2017)

Grupa 2 – Ostrów Wielkopolski

Harmonogram – spotkania indywidualne (14.02.2017)

Grupa 3 – Ostrów Wielkopolski

Harmonogram – spotkania indywidualne (15.02.2017)

Grupa 4 – Kalisz

Harmonogram – spotkania indywidualne (22.02.2017)

 

Prezentacja równość szans i niedyskryminacji

 

Szanowni Państwo,
prowadzimy procedurę wyboru wykonawcy, który zrealizuje na terenie woj. wielkopolskiego indywidualne doradztwo zawodowe.
W załączniku poniżej szczegóły oferty.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

 

12.12.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie projektu

Zapraszamy!!!!!

25.11.2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

ulotka-informacyjna

17.11.2016

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane przyjęciem osób po szkoleniach zawodowych na staż.

07.11.2016 r.

Zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziałem w projekcie „Czas ruszyć z miejsca!” do składania dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy,oświadczenie o spełnianiu warunków grupy docelowej, regulamin) dostępnych na stronie projektu. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem e- maila lub drogą pocztową na adres biura projektu.

02.11.2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy na terenie województwa wielkopolskiego realizację projektu ,,Czas ruszyć z miejsca!”. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu.