Zapytania ofertowe, pytania i odpowiedzi

06.10.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru WYKONAWCY do przeprowadzenia szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji dla 6 grup w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

zapytanie ofertowe-część opisowa

zapytanie ofertowe – część ofertowa

21.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem sal dla doradców zawodowych i uczestników projektu  „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPMP.09.01.02-12-0073/16

z dnia 10 sierpnia 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 3. Poradnictwo zawodowe

zostali wybrani oferenci:

  1. BIURO U-S-H „PRYZMAT” Izabela Podgórna – Limanowa
  2. Gorlickie Centrum Kultury –  Gorlice
  3. Firma ConsilioBono Edukacja, Doradztwo, Opieka Alina Boryczka – Dąbrowa Tarnowska
  4. Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C. – Nowy Sącz

Uzasadnienie: Wybrani oferenci spełniali wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali w danych lokalizacjach najwyższą liczbę punktów.

21.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego dla uczestników projektu  „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPMP.09.01.02-12-0073/16

nr oferty 1049173 z dnia 10 sierpnia 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 3. Poradnictwo zawodowe

został wybrany oferent:

Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., adres: Al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-11 Lublin

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

17.08.2017

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa dla uczestników projektu  „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPMP.09.01.02-12-0073/16

nr oferty 1048153 z dnia 4 sierpnia 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

został wybrany oferent:

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

10.08.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru SAL do przeprowadzenia Doradztwa zawodowego dla grup  w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

Rozeznanie rynku na sale na zad 3 Doradztwo zawodowe – część opisowa

Rozeznanie rynku na sale na Doradztwo zawodowe – część ofertowa

10.08.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru DORADCY ZAWODOWEGO / DORADCÓW ZAWODOWYCH do przeprowadzenia Doradztwa zawodowego dla 6 grup w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

zapytanie ofertowe na Poradnictwo zawodowe część opisowa

zapytanie ofertowe na Poradnictwo zawodowe – część ofertowa

04.08.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru WYKONAWCY do przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego i Psychospołecznego dla 6 grup  w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

zk podwykonawstwo na poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – część opisowa i ofertowa.docx

podwykonawstwo na poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – część ofertowa

04.08.2017 r.

Procedura wyboru wykonawcy dotycząca zrealizowania Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, dla max. 60 Uczestników Projektu tj. 6 grup szkoleniowych (średnio 10 osób w grupie) w miejscowościach: Dabrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz zamieszczona na Bazie Konkurencyjności w dniu 28.07.2017r. zostaje unieważniona ze względu błędu formalnego z dniem 04.08.2017 r.

28.07.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru WYKONAWCY do przeprowadzenia Poradnictwa Psychologicznego i Psychospołecznego dla 6 grup  w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

zk podwykonawstwo na poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

zk podwykonawstwo na poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – część ofertowa

 

26.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajem sal dla doradców zawodowych i uczestników projektu  „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPMP.09.01.02-12-0073/16

z dnia 19 lipca 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestnika / Uczestniczki

zostali wybrani oferenci:

  1. BIURO U-S-H „PRYZMAT” Izabela Podgórna – Limanowa
  2. Gorlickie Centrum Kultury –  Gorlice
  3. Firma ConsilioBono Edukacja, Doradztwo, Opieka Alina Boryczka – Dąbrowa Tarnowska
  4. Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C. – Nowy Sącz

Uzasadnienie: Wybrani oferenci spełniali wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali w danych lokalizacjach najwyższą liczbę punktów.

 

26.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradców zawodowych dla uczestników projektu  „DOGONIĆ MARZENIA – kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” nr Projektu RPMP.09.01.02-12-0073/16

nr oferty 1044485 z dnia 17 lipca 2017 roku informujemy, że do realizacji

      zad. 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestnika / Uczestniczki

został wybrany oferent:

  • MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU Sp.k.

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

19.07.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru SAL do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika dla grup  w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

Rozeznanie rynku na sale na IPD – część opisowa

Rozeznanie rynku na sale na IPD – część ofertowa

 

17.07.2017 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru DORADCY ZAWODOWEGO / DORADCÓW ZAWODOWYCH do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika dla 6 grup  w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa i Nowy Sącz:

zapytanie ofertowe na IPD czesc ofertowa

zapytanie ofertowe na IPD czesc opisowa i ofertowa