Droga do kariery

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

01.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru pośrednika pracy do przeprowadzenia “Pośrednictwa pracy” w województwie lubelskim. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Cityschool s.c.. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.

01.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru sal na zajęcia z “Pośrednictwa pracy” w województwie lubelskim

  1. w miejscowości Puławy. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firma INCEPTUM Fundacja Współpracy i Rozwoju. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.
  2. w miejscowości Zamość. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firma OLSOL Aneta Parol. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.
  3. w miejscowości Chełm. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firma Centrum Szkoleniowo Doradcze Jacek Daniel. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.

 

23.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 poszukujemy pośrednika pracy do przeprowadzenia “Pośrednictwa pracy” dla max. 60 Uczestników  w województwie lubelskim. Szczegóły w linku poniżej.

Część ofertowa + wycena – Pośrednictwo pracy

Zapraszamy do składania ofert.

23.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 poszukujemy sali na zajęcia z “Pośrednictwa pracy”  dla max. 60 Uczestników  w województwie lubelskim (Puławy, Zamość, Chełm). Szczegóły w linku poniżej.

Część ofertowa + wycena – sala na Pośrednictwo pracy

Zapraszamy do składania ofert.

27.10.2016 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 informujemy o wyborze Wykonawcy do przeprowadzenia egzaminów VCC dla max. 60 Uczestników Projektu w województwie lubelskim. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę  Cityschool s.c.  Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.

17.10.2016 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 poszukujemy Wykonawcy do przeprowadzenia egzaminów VCC dla max. 60 Uczestników Projektu w województwie lubelskim.  Szczegóły w linku poniżej.

Część ofertowa + wycena na Egzamin VCC 

Zapraszamy do składania ofert.

29.09.2016 r.

W związku z realizacją projektu “Droga do kariery” nr RPLU.10.02.00-06-0011/15 informujemy o wyborze Wykonawcy do kompleksowej realizacji szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał konsorcjum firm MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU Sp.k.. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 21.09.2016 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w ramach projektu Droga do kariery nr RPLU.10.02.00-06-0011/15

22.09.2016 r.

Pytanie 1. Proszę o informację w jakich miejscowościach planowane są grupy szkoleniowe.

Odpowiedź: Zapisy traktują o tym, że szkolenia odbędą się w miejscu dogodnym dla kandydata. Rekrutacja jest w toku, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, gdzie będą odbywać się szkolenia.

Pytanie 2. Proszę o uszczegółowienie jakie są wymagane procedurą dokumenty których brak może skutkować zatrzymaniem kaucji – dotyczy pkt 9 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Odpowiedź: Wymagane dokumenty zostały przedstawione w części OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego w części OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU skutkuje zatrzymaniem wadium.

Pytanie 3. Proszę o załączenie do zapytania ofertowego wzoru umowy na realizację szkoleń zawodowych dla 60 UP.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy wzorem umowy. Umowa jest spójna z wymaganiami stawianymi w zapytaniu ofertowym.

21.09.2016 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w ramach projektu Droga do kariery nr RPLU.10.02.00-06-0011/15

Zapytanie ofertowe

07.09.2016 r.

Firma PULS Systemy Organizacji Szkoleń zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w ramach projektu Droga do kariery nr RPLU.10.02.00-06-0011/15

Plik do pobrania

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 07.09.2016 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy do kompleksowej realizacji szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w ramach projektu Droga do kariery nr RPLU.10.02.00-06-0011/15

09.09.2016 r.

Pytanie 1.  Czy po stronie Wykonawcy leży kwestia zorganizowania egzaminu zewnętrznego VCC?

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy nie leży kwestia zorganizowania egzaminu zewnętrznego VCC.