Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji

 Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt – “Działalność gospodarcza – od dotacji do realizacji” nr RPSW.10.04.01-26-0006/15