Dokumenty rekrutacyjne

14-06-2017r.

Szczegóły dotyczące naszego projektu, a zarazem rekrutacji znajdą Państwo również w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zespół Projektu

23-05-2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż od 07.06.2017r. rusza rekrutacja do Projektu “Kierunek dla Ciebie – własna firma”.

Osoby zainteresowane udziałem w naszym Projekcie zachęcamy do niezwłocznego składanie dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami, ponieważ ilość osób, które zostaną zakwalifikowane jest ograniczona.

Dokumenty można składać osobiście, bądź drogą pocztową.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zal. 1 Formularz rekrutacyjny

Zal. 2 Karta oceny formalnej oceny formularza rekrutacyjnego

Zal. 3 Karta oceny merytorycznej oceny formularza rekrutacyjnego

Zal. 4 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Zal. 5 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy

Zal. 6 Deklaracja Uczestnictwa w projekcie

Zal. 7 Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Zal. 8 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

 

 

Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Zal. 1 Wniosek o przyznanie środków finansowych

Zal. 2 Formularz inf. de minimis

Zal. 3 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Zal. 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Zal. 5 Deklaracja poufności

Zal. 6 Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Zal. 7 Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody

Zal. 8 Info o rachunku bankowym

Zal. 9 zaświadczenie de minimis

Zal. 10 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Zal. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zal. 12 Karta oceny merytorycznej wniosku pomostowego

Zal. 13 Umowa o przyznaniu wsparcia pomostowego

Zal. 14 Oświadczenie o aktualizacji danych de minimis

Zal. 15 Zestawienie towarów

Zal. 16 Umowa szkoleniowo-doradcza po otrzymaniu środków na rozwój przedsiębiorczości

 

Szanowni Państwo,

Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zostanie ogłoszony termin składania dokumentów, natomiast wzory dostępne będą w biurze projektu  oraz na naszej stronie stronie internetowej.

Zainteresowanym osobom dokumenty zostaną przesłane w razie potrzeby w formie dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami (z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności), tj. np. osobom z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym – pocztą, w wersji elektronicznej, dla osób niedowidzących – wersja ze zwiększoną czcionką, kontrastem barw.

Szczegółowe informacje dostępne będą pod telefonem:

+48 508 391 039

Zespół Projektu