Zapytanie ofertowe

 

10-08-2017 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

 

Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3K, 10 – 165 Olsztyn
data wpłynięcia: 31.07.2017 r.

27-07.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe z dn. 20.07.2017 r. – Realizacja szkolenia “Moja firma”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045306

PYTANIE:

Witam,

Zwracam się z prośbą o przesłanie wersji edytowalnej części ofertowej.
Dotyczy: Zapytanie ofertowe dot. zrealizowania szkolenia „Moja firma”
dla osób planujących założenie działalności gospodarczej w ramach
projektu “Kierunek dla Ciebie – własna firma”.

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam w wersji edytowalnej
(.docx) “część ofertową” zapytania ofertowego na realizację szkolenia “Moja
firma” w ramach projektu “Kierunek dla Ciebie – własna firma”
RPDS.08.03.00-02-0011/16.

część ofertowa

 

 

24- 07-2017 r.

 

Uwaga!

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składania ofert.
Zmiana części ofertowej zapytania ofertowego.

Część ofertowa

Zapytanie ofertowe z częścią ofertową

 

 

20-07-2017r.

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dot. realizacji szkolenia “Moja firma” w ramach projektu RPDS.08.03.00-02-0011/16 „Kierunek dla Ciebie – własna firma” oraz do składania ofert.

Część ofertowa

Zapytanie ofertowe z częścią ofertową