O Projekcie

Firma PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w tym w szczególności kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z maksymalnie wykształceniem średnim, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego.

 

„Łap nowe wyzwania”

 

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

 • doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania – diagnozujące możliwości i kompetencje uczestnika projektu,
 • poradnictwo psychologiczne – zwiększające motywację do podjęcia pracy,
 • bezpłatne szkolenia zawodowe – uzupełniające kwalifikacje adekwatnie do potrzeb rynku pracy,
 • bezpłatne szkolenia komputerowe ICT wraz z certyfikacją – podnoszące kompetencje cyfrowe,
 • pośrednictwo pracy – m.in. organizacja spotkań z pracodawcami,
 • 3 miesięczny płatny staż.

 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • catering.

 

DANE KONTAKTOWE:

www: www.puls-szkolenia.pl

nr telefonu: 699 670 279

e-mail: lap-nowe-wyzwania@puls-szkolenia.pl