Opis projektu

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. Poznań 60-829 Roosevelta 18

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„NOWE KOMPETENCJE–LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia wśród 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC, w wieku powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne,  poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), w tym zarejestrowane w Powiatowym Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne poprzez nabycie nowych kwalifikacji, które zamieszkują w powiatach: górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim oraz ząbkowickim .

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

wsparcie doradcze w skład którego wchodzą:

* zajęcia indywidualne 6 h, identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia-diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego- zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia

*doradztwo zawodowe 12 h, w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszeniu lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowe określenie słabych i mocnych stron, sporządzać dobre dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny)

warsztaty kariery: 40h, bariery i trudności w procesie poszukiwania pracy ,metody poszukiwania pracy wymagania na rynku, analiza ogłoszeń, komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie poszukiwania pracy, autoprezentacja, proces rekrutacji, jego elementy i cele

szkolenia zawodowe :

* opiekun osób starszych: 138h. Zakres tematyczny: podstawy psychologii – psychologia osób starszych, funkcjonowanie społeczne osób starszych, podstawy geriatrii i gerontologii, pielęgnacja osób starszych, elementy rehabilitacji i gimnastyki, podstawy prawne z osobami starszymi.

* administrator baz danych: 180h. Zakres tematyczny: administrowanie bazami danych, monitorowanie wydajności i pojemności baz danych instalacja nowych wersji systemów, tworzenie i optymalizowanie zapytań bazodanowych

* administrator sieci komputerowych: 180h. Zakres tematyczny: podstawy lokalnych sieci komputerowych, sieciowe systemy operacyjne, zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo, konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych, diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych.

płatne 3 miesięczne staże zawodowe

pośrednictwo pracy: 4h. Nawiązanie oraz utrzymanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia, oraz pomoc w przygotowaniu aplikacji, organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu na których pracodawca przedstawia oferty pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wartość projektu: 1 269 717,84

Wkład Funduszy Europejskich: 1 206 231,94