Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr projektu RPDS.08.02-00-02-0056/16 planuje w miejscowości Głuszyca zrealizowanie:  Wsparcia doradczego

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

Szanowni Państwo,
W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego projektu “Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” w Głuszycy
nr oferty 1038687 z dnia 12 czerwca 2017 roku informujemy, że do realizacji wsparcia doradczego  został wybrany oferent Marek Kapłon ul. Świdnicka 35, 58-160 Świebodzice, wpłynęło 19.06.2017 r.
Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr projektu RPDS.08.02-00-02-0056/16 planuje w miejscowości Głuszyca zrealizowanie:  Warsztatów kariery

 

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

Szanowni Państwo,
W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego projektu “Nowe kompetencje – lepsza przyszłość
nr oferty 1043495 z dnia 11 lipca  2017 roku informujemy, że do realizacji Warsztatów kariery  został wybrany oferent Fabryka Rozwoju  Marek Kapłon ul. Świdnicka 35, 58-160 Świebodzice, wpłynęło 18.07.2017 r.
Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów

 

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr projektu RPDS.08.02-00-02-0056/16 planuje w miejscowości Miłkowice zrealizowanie:  Wsparcia doradczego

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowi

Szanowni Państwo,
W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego projektu “Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” w Miłkowicach
nr oferty 1048880 z dnia 09 sierpnia  2017 roku informujemy, że do realizacji wsparcia doradczego  został wybrany oferent Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek  ul. Mazurska 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski , wpłynęło 15.08.2017 r.
Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr projektu RPDS.08.02-00-02-0056/16 planuje  zrealizowanie:  SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

  Zapytanie ofertowe – Szkolenia zawodowe

Celem zamówienia jest wybór oferenta gotowego do przeprowadzenia w/w zadania

Oferta aktualna do 07.09.2017 r.

 

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na szkolenia zawodowe dla 59 uczestników projektu “Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” w Głuszycy

oferty z dnia 30 sierpnia 2017 roku informujemy, że w ramach realizacji

      zad. 3. Szkolenie zawodowe ,  został wybrany oferent

  • MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp.k. 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 25.

Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie  kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr projektu RPDS.08.02-00-02-0056/16 planuje w miejscowości Miłkowice zrealizowanie:  Warsztatów kariery

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy

 

 

Szanowni Państwo,

PULS Systemy Organizacji Szkoleń  Sp. z o. o. na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” nr projektu RPDS.08.02-00-02-0056/16 planuje  zrealizowanie:  Egzaminu zewnętrznego po szkoleniu zawodowym

formularz oferty

zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo,
W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego projektu “Nowe kompetencje – lepsza przyszłość
nr oferty 1060233 z dnia 06 października 2017 roku informujemy, że do realizacji Warsztatów kariery  został wybrany oferent Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek  ul. Mazurska 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpłynęło 16.10.2017 r.
Uzasadnienie: Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty.

 

Szanowni Państwo,
W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na Egzamin zewnętrzny po szkoleniu zawodowym został wybrany oferent Konsorcjum firm: 1) Humaneo z siedzibą ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz (Lider) , 2) Inventum Sp z o. o. ul. Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz ( Partner)

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Nowe kompetencje – lepsza przyszłość” firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o  planuje przeprowadzenie  Pośrednictwa pracy   dla max. 59 osób w planowanym okresie od  grudnia 2017 r. – do marca 2018 r.

W związku z powyższym poszukujemy pośredników do przeprowadzenia zajęć dla max. 59 osób.

 Rozeznanie rynku- pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,
W związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na Egzamin zewnętrzny po szkoleniu zawodowym został wybrany oferent  Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. sp.k. l. Henryka pobożnego 14, 35-617 Rzeszów