Aktualności

5.03.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trawa rekrutacja do projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

13.03.2018

Uprzejmie przypominamy, że rekrutacja do projektu nadal jest otwarta a formularze rekrutacyjne cały czas dostępne są w biurze projektu.  Formularz rekrutacyjny można pobrać także przez stronę projektu w zakładce Dokumenty do pobrania. Zapraszamy !

 

23.03.2018

Zespół Projektu zaprasza wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby spełniające kryteria grupy docelowej do wzięcia udziału w projekcie.

 

06.04.2018

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa.

 

16.04.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa!!!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie projektu

Zapraszamy!!!!!

 

27.04.2018

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa. Serdecznie zapraszamy.

 

07.05.2018

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa.

 

21.05.2018

Uprzejmie przypominamy, że rekrutacja do projektu nadal jest otwarta a formularze rekrutacyjne cały czas dostępne są w biurze projektu.  Formularz rekrutacyjny można pobrać także przez stronę projektu w zakładce Dokumenty do pobrania. Zapraszamy !

 

01.06.2018

Zespół Projektu zaprasza wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie osoby spełniające kryteria grupy docelowej do wzięcia udziału w projekcie.

 

11.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trawa rekrutacja do projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

25.06.2018

Informujemy, że rekrutacja do projektu nadal trwa.

 

 

 

09.07.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zebrały się dwie grupy.

 

19.07.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram Śląsk ipd

 

25.07.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć

harmonogram poradnictwo zawodowe gr. 3,4

harmonogram  poradnictwo zawodowe gr. 3

harmonogram  poradnictwo gr. 4

harmonogram IPD Katowice

harmonogram IPD Tychy

 

 

02.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć

harmonogram Śląsk poradnictwo zawodowe grupowe Katowice

harmonogram poradnictwo indywidualne Katowice

 

08.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram Pośrednictwo pracy gr.3

harmonogram Pośrednictwo pracy gr.4

 

10.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram poradnictwo zawodowe grupowe Tychy

 

13.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram Śląsk Poradnictwo zawodowe indywidualne Tychy

 

16.08.2018

Szanowni Państwo,

harmonogram szkolenia zawodowe gr.3

harmonogram szkolenia zawodowe gr.4

 

17.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć Szkolenia zawodowe w Katowicach:

harmonogram szkolenia zawodowe

 

24.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram IPD Bytom

 

27.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram poradnictwo zawodowe grupowe Bytom

 

31.08.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram Śląsk poradnictwo indywidualne Bytom

 

03.09.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram szkolenia zawodowe TYCHY

 

05.09.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy  zaktualizowany harmonogram zajęć:

harmonogram szkolenia zawodowe TYCHY aktualny

 

 

7.09.2018 r.

“Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .”

 

 

11.09.2018 r

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram Pośrednictwo pracy Katowice

 

 

20.09.2018 r

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć:

harmonogram szkolenia zawodowe Bytom

 

24.09.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć

harmonogram Pośrednictwo pracy Tychy 

 

04.10.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy harmonogram zajęć

harmonogram Pośrednictwo pracy Bytom

 

22.10.2018

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram zajęć w Tychach:

harmonogram Pośrednictwo pracy Tychy aktualny