Oferowane wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

 1. DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM IPD
 2. WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE Szkolenia będą odpowiadały na zdiagnozowane potrzeby UP oraz zapotrzebowanie na pomorskim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.
 4. SZKOLENIA ICT Szkolenie kończy się przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego certyfikującego potwierdzającego uzyskane kwalifikacje/ kompetencje (ECDL PROFILE 14 DIGCOMP).
 5. STAŻ ZAWODOWY
 6. POŚREDNICTWO PRACY

 

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe 
 • stypendium stażowe
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia/stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską
 • catering
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych na stronie  i przesłanie na podany adres mailowy szybka-reakcja@puls-szkolenia.pl. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 699670280. Zapraszamy także do odwiedzin naszego biura przy ul. Mściwoja II 28 a, 83-300 Kartuzy.