WŁĄCZ SIĘ DO SPOŁECZEŃSTWA

Informacje na temat projektu

„Włącz się do społeczeństwa”, to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś IX Działanie 09.01 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Głównym celem  projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej oraz osiągnięcie wyższej zdolności do zatrudnienia wśród 60 osób (min.36 kobiet) z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie.

 

Grupa docelowa to 60 osób (min. 36 kobiet) w tym 3 osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi),  z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, zamieszkujących (wg KC) na terenie województwa mazowieckiego  wyłącznie na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Olszewo-Borki, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz-gmina wiejska, Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Szelaków, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecki- gmina wiejska, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Cel zostanie zrealizowany w okresie: 01.09.2017 do 31.05.2018 r.

Wartość projektu: 656 857,50 zł

Wartość Funduszy Europejskich:  525 486,00 zł