O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020

Firma PULS SYSTEMY ORGANIZACJI SZKOLEŃ Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

Włącz się do zawodowej gry

 

Zapraszamy :

Osoby bierne zawodowo, powyżej 18 roku życia, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wyłącznie z obszarów wiejskich położonych w woj. świętokrzyskim na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI)–obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się lub zamieszkują na obszarze wiejskim OSI

w tym:

 • osoby niepełnosprawne
 • preferowane osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie gimnazjalne)

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • poradnictwo psychologiczne (z diagnozą potrzeb i opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji) (7,5h/UP)
 • wsparcie doradcze-prawne (6h/UP)
 • poradnictwo zawodowe (4h/UP + 4h/grupa)
 • indywidualny jobcoaching (4h/UP)
 • bezpłatne szkolenia, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i potencjału Uczestnika/czki Projektu, służące nabyciu lub podwyższeniu kwalifikacji zawodowych wraz z certyfikacją (80h/grupa)
 • trening umiejętności społecznych(24h/grupa)
 • płatny staż zawodowy (3 m-ce)

Uczestnikom  oferujemy:

 • stypendium szkoleniowe – za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym
 • stypendium stażowe
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • profesjonalną kadrę wykładowców
 • catering
 • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

Wartość projektu: 886 941,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 753 899,85 zł

Email: wlacz-sie-do-gry@puls-szkolenia.pl
nr. tel.: 699670280
Strona  internetowa:  https://puls-szkolenia.pl/projekty/wlacz-sie-do-zawodowej-gry