Zasada Zrównoważonego Rozwoju

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zespół Projektu „Z pracą jest lepiej”

zachęca do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad,

które w dużym stopniu wpłyną na poprawę naszego środowiska.