Opis projektu

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie 60 osób powyżej 18 r.ż. osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, w szczególności z powiatów: proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

ZINTEGROWANI DO DZIAŁANIA

RPMP.09.01.02-12-0248/17

DO WZIĘCIA UDZIEŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY

Osoby, które czują się oddalone od rynku pracy
(są zakwalifikowane do III profilu w Urzędach Pracy, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są osobami z niepełnosprawnościami)

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

• Wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, psychologii
• Stypendia szkoleniowe oraz stażowe
• Zwroty kosztów dojazdów
• Materiały szkoleniowe

WSPARCIE ŚWIADCZONE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

Identyfikacje indywidualnych potrzeb oraz potencjałów (4 godz.)
Poradnictwo psychologiczne (12 godz.)
Pośrednictwo pracy
Poradnictwo zawodowe (6 godz.)
Trening kompetencji i umiejętności społecznych (24 godz.)
Szkolenie zawodowe (80 godz.)
3 miesięczne płatne staże zawodowe

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.
e-mail: zintegrowani@puls-szkolenia.pl
tel: 572 030 582
facebook: Zintegrowani do działania

Wartość projektu: 900 896,38zł
Dofinansowanie projektu z UE: 765 761,92zł