Aktualności

 

09.10.2018

Szanowni Państwo

Informujemy, że egzaminy zewnętrzne dla 2 grup szkoleniowych tj. (4,5) odbędą się 18.10.2018 r. przy ul. Wieluńskiej 1 w Szczytach w godzinach od 17:00 do 19:00. Szczegóły mogą Państwo uzyskać przez telefon albo e-mail.

03.10.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy rozpocznie się 06.10.2018 r. Harmonogram w załączniku.

Harmonogram Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

28.09.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzaminy zewnętrzne dla 3 grup szkoleniowych (tj. 1,2,3)  odbędą się 04.10.2018 r. przy ul. Wieluńskiej 1 w Szczytach w godzinach od 17:00 do 19:00.  Szczegóły mogą Państwo uzyskać przez telefon albo e-mail.

29.08.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie zawodowe dla grup 4 i 5 rozpocznie się 01.09.2018 r. Harmonogram w załączniku.

Harmonogram szkolenie zawodowe

17.08.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zajęcia z zakresu Indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 24 Uczestników Projektu rozpoczną się 20.08.2018 r. Harmonogram w załączniku.

Harmonogram Indywidualne wsparcie psychologiczne 2

13.08.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 08.05.2018 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 15.05.2018 r. poz.475 ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2018 r. kwota ta wynosi 847,80 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 017,40 zł .

07.08.2018

Szanowni Państwo,

Zajęcia z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o IP dla 24 Uczestników Projektu rozpoczną się 09.08.2018 r. Harmonogram w załączniku.

Harmonogram Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o IPD

29.07.2018

Szanowni Państwo,

Dnia 01.08.2018 rozpoczną się szkolenia zawodowe dla 3 grup. Harmonogram w załączniku.

Harmonogram szkolenia zawodowe

14.07.2018

Szanowni Państwo,

Zajęcia dla 36 Uczestników Projektu z zakres Indywidualnego wsparcia psychologicznego rozpoczną się 16.07.2018 r. Szczegóły w załączniku.

Harmonogram Indywidualne wsparcie psychologiczne

02.07.2018

Szanowni Państwo,

Zajęcia dla 36 Uczestników Projektu z Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o IPD rozpoczną się od 03.07.2018 r. Szczegóły w załączniku.

Harmonogram Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o IPD

11.06.2018

Szanowni Państwo,

Aktualnie trwa rekrutacja do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty zgłoszeniowe można wysyłać zarówno drogą mailowa na adres: zmiennalepsze@puls-szkolenia.pl jak również dostarczyć osobiście do siedziby Biura Projektu.

07.05.2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w projekcie!