Zwycięstwo jest w Tobie!

Firma Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. realizuje na terenie województwa podkarpackiego projekt „Zwycięstwo jest w Tobie!”.

Projekt skierowany jest do: osób w wieku powyżej 29r.ż. bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy oraz rolników i członków ich rodzin zamierzających odejść z rolnictwa zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

 

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 531,95 z netto, stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • catering podczas szkoleń zawodowych,
 • zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia w wysokości 12 zł za każde spotkanie oraz zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy w wysokości
  130 zł/miesięcznie,
 • materiały pomocnicze (notes, długopis, kwestionariusz)

W ramach projektu „ Odkryj siebie i znajdź zatrudnienie!” OFERUJEMY:

 

 1. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
  i kompetencji zawodowych
 4. Staże zawodowe – termin:08.2018-03.2019:

 

Wartość projektu: 1 609 998,98 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 481 199,06 zł

 

 

KONTAKT:

 

Luiza Łukaszewicz tel.  505 351 422   

 e-mail: zwycięstwo_jest_w_tobie@puls-szkolenia.pl